pamięć

Encyklopedia PWN

inform. osoba nadzorująca funkcjonowanie systemu inform. i jego wykorzystywanie przez użytkowników
inform. liczba jednoznacznie określająca miejsce w pamięci komputera;
AIDS Wymowa, zespół nabytego upośledzenia odporności, ang. Acquired Immune Deficiency Syndrome,
zespół chorobowy będący wynikiem zakażenia wirusem HIV.
Akbar, Akbar Wielki, Dżalaluddin Muhammad, z muzułmańskiej dynastii Wielkich Mogołów, ur. 15 X 1542, Umarkot (Sindh), zm. 26 X 1605, Agra,
trzeci władca z indyjskiej dynastii Mogołów, wywodzącej swe początki od Czyngis-chana i Timura.
Alembert
[alãbẹ:r]
Jean Le Rond d’ Wymowa, ur. 16 XI 1717, Paryż, zm. 29 X 1783, tamże,
francuski filozof, matematyk i fizyk.
alla mente
[wł.],
muz. z pamięci, improwizując;
Allegri Gregorio, ur. ok. 1584, Rzym, zm. 17 II 1652, tamże,
kompozytor włoski;
allomnezje
[gr.],
med. objawy zaburzeń psychicznych; rodzaj jakościowych zaburzeń pamięci (paramnezji), w przypadku których treść, odcień emocjonalny lub umiejscowienie w czasie realnych i prawdziwych śladów pamięciowych (wspomnień) ulegają zniekształceniu wskutek działania różnych czynników,
andropauza
[gr.],
okres w życiu mężczyzny wywołany wygasaniem czynności hormonalnej, przede wszystkim jąder;
Archimedes, Archimḗdēs, ur. ok. 287 p.n.e., Syrakuzy, zm. ok. 212 p.n.e., tamże,
grecki matematyk, fizyk i inżynier, odkrywca i wynalazca.
struktura komputera wyrażająca się doborem i sposobem łączenia jego układów i urządzeń składowych
Arystoteles, Aristotélēs, ur. 384 p.n.e., Stagira (Tracja), zm. 322 p.n.e., Chalkis na wyspie Eubei,
filozof grecki, najwszechstronniejszy myśliciel i uczony starożytności.
Augustyn, Augustyn z Hippony, Augustyn Aureliusz, łac. Aurelius Augustinus, święty, ur. 13 XI 354, Tagasta, Numidia (ob. Suk Ahras, Algieria), zm. 28 VIII 430, Hippo Regius (Hippona, ob. Labda k. Annaby, Algieria),
najznamienitszy Ojciec Kościoła i jeden z czterech wielkich Doktorów Kościoła zachodniego, główny autorytet filozofii i teologii zachodniej do XIII wieku.
sieć komórek (symulowanych w pamięci komputera), z których w danej chwili każda może przyjmować jeden z wielu stanów;
związki chemiczne azotu z tlenem;
Bacon
[bẹıkən]
Francis Wymowa, baron of Verulam, ur. 22 I 1561, Strand k. Londynu, zm. 9 IV 1626, Londyn,
angielski mąż stanu i filozof, prawnik.
Baczko Bronisław, ur. 13 VI 1924, Warszawa, zm. 29 VIII 2016, Genewa,
filozof, historyk myśli społecznej;
Bahriany Iwan, ur. 15 X 1907, Kuzemin (pow. Ochtyrka, obwód sumski), zm. 25 VIII 1963, RFN,
pisarz ukraiński;
miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, na Pojezierzu Olsztyńskim, nad Pisą (uchodzi do jez. Wadąg) przy ujściu rz. Kiermas.
indywidualna nagroda bokserska dla najlepiej technicznie wyszkolonego boksera turniejów olimpijskich;

Słownik języka polskiego PWN

pamięć
1. «zdolność umysłu do przyswajania, przechowywania i odtwarzania doznanych wrażeń, przeżyć, wiadomości»
2. «wspomnienie, upamiętnienie kogoś lub czegoś»
3. «urządzenie w komputerze służące do przechowywania i udostępniania danych»
4. daw. «przytomność, świadomość»

• pamięciowy • pamięciowo
pamięć muzyczna «zdolność zapamiętywania poszczególnych tonów, dźwięków, rytmu i tempa melodii»
pamięć słuchowa «pamięć odznaczająca się szybszym i łatwiejszym utrwalaniem się w niej tego, co się słyszy, niż tego, co się widzi»
pamięć wzrokowa «pamięć odznaczająca się szybszym i łatwiejszym utrwalaniem się w niej tego, co się widzi, niż tego, co się usłyszy»
alokacja pamięci inform. «przydział obszarów pamięci operacyjnej dla realizacji różnych zadań»
błogosławionej pamięci «określenie używane w odniesieniu do osób zmarłych wyznania żydowskiego»
gotowość pamięci «zdolność wywoływania przypomnień wtedy, gdy są potrzebne»
izba pamięci «pomieszczenie, w którym się przechowuje i udostępnia zwiedzającym pamiątki związane z jakimiś wydarzeniami historycznymi»
komórka pamięci «element pamięci komputera»
świętej pamięci «określenie używane w odniesieniu do osób zmarłych wyznania chrześcijańskiego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia