pamięć

Encyklopedia PWN

teletekst
[gr.-łac.],
usługa telewizyjna polegająca na przesyłaniu w sygnale telewizyjnym (zwykle w czasie trwania impulsów wygaszania pionowego; telewizja) dodatkowych informacji, w postaci zakodowanych cyfrowo znaków alfanumerycznych i graficznych;
Tennyson
[tẹnisən]
Alfred Wymowa, lord, ur. 6 VIII 1809, Somersby (hrab. Lincolnshire), zm. 6 X 1892, Aldworth House (hrab. Surrey),
poeta angielski;
Tian’anmen, plac Niebiańskiego Spokoju,
gł. plac Pekinu;
Tischner Józef, ur. 12 III 1931, Stary Sącz, zm. 28 VI 2000, Kraków,
filozof, teolog, eseista, ksiądz katolicki.
tombeau
[tąbọ; fr.],
muz. utwór, zwykle instrumentalny, o charakterze poważnym i uroczystym, napisany dla uczczenia pamięci zmarłego, np. Le tombeau de Couperin M. Ravela.
Tonghak, Nauka Wschodu,
ruch rel.-społ. w Korei, zainicjowany 1860 przez Suun Czhö Dzeu (1824–64), głoszącego objawioną mu prawdę, że „człowiek i niebo są jednym i tym samym”;
Tradycja
[łac.],
religiozn. idea Tradycji jest zakorzeniona w Biblii.
inform. sposób wykonywania programów w systemie komputerowym: programy ładowane są do pamięci (w postaci tzw. wsadu), następnie wykonywane bez udziału użytkownika.
Turnau Grzegorz, ur. 31 VII 1967, Kraków,
piosenkarz, pianista, kompozytor i autor tekstów piosenek;
w. na Białorusi (obw. miński), nad Wołmą (dorzecze Berezyny);
filoz. jedna z 3 podstawowych, oprócz rozumu i woli, sfer ludzkiej duszy.
zespół wierzeń ludów ugrofińskich obejmujących Komi, Udmurtów, Mordwinów, Lapończyków, Karelów, Estończyków i Finów.
układ logiczny, układ cyfrowy,
układ (zwykle elektroniczny) przetwarzający sygnały dwustanowe — o 2 wyraźnie rozróżnialnych stanach log., odpowiadających 0 i 1; działanie u.l. opisuje się za pomocą funkcji logicznej;
elektron. mikrominiaturowy układ elektroniczny (mikroukład), w którym wszystkie elementy lub ich część (wraz z połączeniami) są wytworzone w jednym cyklu technologicznym wewnątrz lub na powierzchni wspólnego podłoża i stanowią nierozdzielną całość;
Urbaniec Maciej, ur. 1 IX 1925, Zwierzyniec k. Zamościa, zm. 19 V 2004, Nowy Sącz,
grafik;
USB, ang. Universal Serial Bus,
inform. nazwa magistrali szeregowej (magistrala, inform. ), używanej do podłączenia do komputera różnych urządzeń zewn. (klawiatura, mysz, drukarka, skaner, cyfrowy aparat fot., przenośne urządzenia pamięci);
Veil
[wejl]
Simone, ur. 13 VII 1927, Nicea, zm. 30 VI 2017, Paryż,
francuska polityk, prawniczka;
Verdi
[wẹrdi]
Giuseppe Wymowa, ur. 10 X 1813, Le Roncole k. Busseto (prow. Parma), zm. 27 I 1901, Mediolan,
kompozytor włoski, jeden z największych kompozytorów operowych w historii.
Vincenz Stanisław, ur. 30 XI 1888, Słoboda Rungurska (Huculszczyzna, obecnie na Ukrainie), zm. 28 I 1971, Lozanna,
pisarz, eseista.
Vogler Henryk, ur. 6 III 1911, Kraków, zm. 19 II 2005, Kraków,
pisarz i krytyk literacki;

Słownik języka polskiego PWN

pamięć
1. «zdolność umysłu do przyswajania, przechowywania i odtwarzania doznanych wrażeń, przeżyć, wiadomości»
2. «wspomnienie, upamiętnienie kogoś lub czegoś»
3. «urządzenie w komputerze służące do przechowywania i udostępniania danych»
4. daw. «przytomność, świadomość»

• pamięciowy • pamięciowo
pamięć muzyczna «zdolność zapamiętywania poszczególnych tonów, dźwięków, rytmu i tempa melodii»
pamięć słuchowa «pamięć odznaczająca się szybszym i łatwiejszym utrwalaniem się w niej tego, co się słyszy, niż tego, co się widzi»
pamięć wzrokowa «pamięć odznaczająca się szybszym i łatwiejszym utrwalaniem się w niej tego, co się widzi, niż tego, co się usłyszy»
alokacja pamięci inform. «przydział obszarów pamięci operacyjnej dla realizacji różnych zadań»
błogosławionej pamięci «określenie używane w odniesieniu do osób zmarłych wyznania żydowskiego»
gotowość pamięci «zdolność wywoływania przypomnień wtedy, gdy są potrzebne»
izba pamięci «pomieszczenie, w którym się przechowuje i udostępnia zwiedzającym pamiątki związane z jakimiś wydarzeniami historycznymi»
komórka pamięci «element pamięci komputera»
świętej pamięci «określenie używane w odniesieniu do osób zmarłych wyznania chrześcijańskiego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia