pamięć

Encyklopedia PWN

sejsmograf
[gr.],
przyrząd rejestrujący przebieg drgań gruntu, używany gł. w sejsmologii do zapisu fal sejsmicznych;
urządzenie sprzężone z aparatem telefonicznym, przeznaczone do automatycznego odzewu na połączenie z abonentem wywołującym (odtwarza uprzednio nagrany komunikat słowny) i do zapisu informacji przekazywanej przez tego abonenta w trakcie połączenia;
sepulkralna sztuka
[łac. sepulcrum ‘grób’],
dziedzina sztuk plastycznych, związana głównie z kultem zmarłych i dążeniem do utrwalenia pamięci o nich;
Shakespeare
[szẹıkspıər],
Szekspir, William Wymowa, ur. 23(?) IV 1564 (tradycyjna data na podstawie zapisu w księgach parafialnych o chrzcie 26 IV), Stratford-upon-Avon (hrab. Warwick), zm. 23 IV 1616, tamże,
angielski dramatopisarz, poeta i aktor, uważany za największego dramatopisarza świata.
japońska firma elektroniczna;
Shindō
[śindo:]
Kaneto, ur. 28 IV 1912, Hirosima, zm. 29 V 2012, Tokio,
japoński reżyser, scenarzysta i producent filmowy;
show view
[szou wju:; ang.],
elektroniczny aparat do programowania nagrywania ulubionych filmów i programów telewizyjnych, powszechnie nie wykorzystywany ze względu na bardzo złożony sposób obsługi.
poligr. powstały w wyniku składania zestaw wykonanych ze stopu drukarskiego czcionek (lub wierszy), linii i justunku (zecerski materiał), a także obraz znaków pisma zapisany na materiale światłoczułym (fotoskład) lub w pamięci komputera;
poligr. zestawianie znaków pisma drukarskiego i in. elementów graficznych zgodnie z zasadami edytorskimi (krój i stopień pisma, odstępy między znakami, format kolumny i in.) oraz z projektem typograficznym przyszłej publikacji;
Skłodowska-Curie Maria Wymowa, ur. 7 XI 1867, Warszawa, zm. 4 VII 1934, Sancellemoz (Francja),
polska chemiczka i fizyczka, współtwórczyni nauki o promieniotwórczości.
słowo, słowo komputerowe, słowo maszynowe, słowo binarne,
inform. ciąg bitów stanowiący zawartość jednej lub kilku kolejnych komórek pamięci komputera bądź któregoś z rejestrów (inform.) procesora;
Słucki Boris A., ur. 7 V 1919, Słowiańsk (Donbas), zm. 22 II 1986, Tuła,
poeta rosyjski;
Smirnow Anatol A., ur. 1894, zm. 1980,
psycholog rosyjski;
Snoj Jože, ur. 17 III 1934, Maribor,
pisarz słoweński;
Solinus, Caius Iulius Solinus, żył w III w. n.e.,
pisarz rzymski;
spintronika
[ang.],
interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, której gł. zadaniem jest poznanie zjawisk fiz. wynikających z posiadania przez elektron (lub inną cząstkę) spinu i związanego z nim momentu magnet. (magnetyzm), a także projektowanie i konstruowanie przyrządów, które wykorzystywałyby te zjawiska.
Stanisław, Stanisław ze Szczepanowa, święty, ur. przed 1040, zm. 11 IV 1079, Kraków,
biskup krakowski, patron Polski.
zool. proces biologiczny polegający na postępujących w czasie zmianach wstecznych (inwolucyjnych) komórek i narządów, których ostatecznym skutkiem jest śmierć organizmu.

Słownik języka polskiego PWN

pamięć
1. «zdolność umysłu do przyswajania, przechowywania i odtwarzania doznanych wrażeń, przeżyć, wiadomości»
2. «wspomnienie, upamiętnienie kogoś lub czegoś»
3. «urządzenie w komputerze służące do przechowywania i udostępniania danych»
4. daw. «przytomność, świadomość»

• pamięciowy • pamięciowo
pamięć muzyczna «zdolność zapamiętywania poszczególnych tonów, dźwięków, rytmu i tempa melodii»
pamięć słuchowa «pamięć odznaczająca się szybszym i łatwiejszym utrwalaniem się w niej tego, co się słyszy, niż tego, co się widzi»
pamięć wzrokowa «pamięć odznaczająca się szybszym i łatwiejszym utrwalaniem się w niej tego, co się widzi, niż tego, co się usłyszy»
alokacja pamięci inform. «przydział obszarów pamięci operacyjnej dla realizacji różnych zadań»
błogosławionej pamięci «określenie używane w odniesieniu do osób zmarłych wyznania żydowskiego»
gotowość pamięci «zdolność wywoływania przypomnień wtedy, gdy są potrzebne»
izba pamięci «pomieszczenie, w którym się przechowuje i udostępnia zwiedzającym pamiątki związane z jakimiś wydarzeniami historycznymi»
komórka pamięci «element pamięci komputera»
świętej pamięci «określenie używane w odniesieniu do osób zmarłych wyznania chrześcijańskiego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia