pamięć

Encyklopedia PWN

jeden z gł. kierunków psychologii współcz., kładący nacisk na rolę procesów poznawczych (spostrzegania, myślenia, pamięci) i wytworzonych na ich podstawie wewn. struktur (poznawczej reprezentacji świata) w regulacji zachowania się człowieka.
Puszkin Aleksandr S., ur. 6 VI 1799, Moskwa, zm. 10 II 1837, Petersburg,
rosyjski poeta, prozaik i dramatopisarz.
Puu Aarne, ur. 30 XII 1948, Tallinn,
estoński poeta i tłumacz, tworzący także w języku pol.;
Pytlasiński Władysław, ur. 26 VII 1863, Warszawa, zm. 10 XI 1933, tamże,
zapaśnik;
Rachmaninow Siergiej Wasiljewicz, ur. 1 IV 1873, Siemionowo koło Nowogrodu Wielkiego, zm. 28 III 1943, Los Angeles,
pianista i kompozytor, także dyrygent.
rapsod
[gr.],
samodzielna cząstka większego poematu (np. w Królu-Duchu J. Słowackiego) lub oddzielny utwór poet. utrzymany w patetycznym stylu, opiewający doniosłe wydarzenia hist. bądź postać wsławioną bohaterskimi czynami;
recytacja
[łac.],
deklamacja,
typ mowy scenicznej, artystyczne wypowiadanie tekstu literackiego;
rejestr
[łac.],
inform. układ pamięci wewnątrz procesora (mieszczący najczęściej jedno słowo), służący do chwilowego zapamiętywania danych i wyników operacji oraz do ich przetwarzania;
rekord
[ang.],
inform. zestaw danych (dane) stanowiący log. całość, zapisywany w pamięci komputera;
socjol. koncepcja religii, oprac. 1967 przez amer. socjologa, R.N. Bellaha, wyróżniająca publiczny aspekt religii uprawomocniający porządek społ.;
inform. sposób organizacji danych w pamięci komputera (rodzaj struktury danych).
Ribot
[ribọ]
Théodule Armand, ur. 18 XII 1839, Guingamp, zm. 9 XII 1916, Paryż,
fr. filozof i psycholog;
robot
[czes. robota ‘praca’],
cybernetyczna (sterowana) maszyna lokomocyjno-manipulacyjna przeznaczona do wspomagania lub realizacji czynności energetyczno-ruchowych, sensualnych i intelektualnych człowieka (robotyka).
filoz. określenie umysłu w ogóle;
Różewicz Tadeusz, ur. 21 X 1921, Radomsko, zm. 24 IV 2014, Wrocław,
poeta, dramatopisarz, prozaik, autor Kartoteki.
Rubinstein Akiba, ur. 12 XII 1882, Stawiski k. Łomży, zm. 14 III 1961, Bruksela,
szachista;
Rzepliński Andrzej, ur. 26 XI 1949, Ciechanów,
prawnik, specjalista w dziedzinie kryminologii, prawa karnego i praw człowieka;
SBB, Silesian Blues Band, Szukaj, Burz, Buduj,
zespół rockowy, zał. 1971 przez J. Skrzeka z A. Antymosem i J. Piotrowskim;
Schwechten
[szwẹśtən]
Franz von, ur. 12 VIII 1841, Kolonia, zm. 11 VIII 1924, Berlin,
architekt niemiecki;
sejsmograf
[gr.],
przyrząd rejestrujący przebieg drgań gruntu, używany gł. w sejsmologii do zapisu fal sejsmicznych;

Słownik języka polskiego PWN

pamięć
1. «zdolność umysłu do przyswajania, przechowywania i odtwarzania doznanych wrażeń, przeżyć, wiadomości»
2. «wspomnienie, upamiętnienie kogoś lub czegoś»
3. «urządzenie w komputerze służące do przechowywania i udostępniania danych»
4. daw. «przytomność, świadomość»

• pamięciowy • pamięciowo
pamięć muzyczna «zdolność zapamiętywania poszczególnych tonów, dźwięków, rytmu i tempa melodii»
pamięć słuchowa «pamięć odznaczająca się szybszym i łatwiejszym utrwalaniem się w niej tego, co się słyszy, niż tego, co się widzi»
pamięć wzrokowa «pamięć odznaczająca się szybszym i łatwiejszym utrwalaniem się w niej tego, co się widzi, niż tego, co się usłyszy»
alokacja pamięci inform. «przydział obszarów pamięci operacyjnej dla realizacji różnych zadań»
błogosławionej pamięci «określenie używane w odniesieniu do osób zmarłych wyznania żydowskiego»
gotowość pamięci «zdolność wywoływania przypomnień wtedy, gdy są potrzebne»
izba pamięci «pomieszczenie, w którym się przechowuje i udostępnia zwiedzającym pamiątki związane z jakimiś wydarzeniami historycznymi»
komórka pamięci «element pamięci komputera»
świętej pamięci «określenie używane w odniesieniu do osób zmarłych wyznania chrześcijańskiego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia