pamięć

Encyklopedia PWN

miejsce pamięci pełniące funkcje muzealno-wystawiennicze, archiwalne, nauk.-badawcze, oświat.-edukacyjne, wydawnicze;
inform. język programowania 3. poziomu, oprac. pod koniec lat 60. XX w. przez N. Wirtha, jako unowocześniony następca Algolu 60 (Algol), rozbudowany o możliwości definiowania nowych typów danych i dynamicznego zarządzania pamięcią, z uporządkowanymi procedurami wejścia–wyjścia;
Pasternak Leon, ur. 12 VIII 1909, Lwów, zm. 14 X 1969, Warszawa,
poeta i satyryk;
Penderecki Krzysztof, ur. 23 XI 1933, Dębica,
kompozytor, dyrygent i pedagog muzyczny.
inform. urządzenie zewn. komputera, nie wchodzące w skład jednostki centralnej, ale przez nią sterowane;
pies domowy, Canis familiaris,
najstarszy udomowiony przez człowieka ssak mięsożerny;
Pigoń Stanisław, ur. 27 IX 1885, Kombornia k. Krosna, zm. 18 XII 1968, Kraków,
historyk literatury, edytor.
Pirandello Luigi, ur. 28 VI 1867, Agrigento, zm. 10 XII 1936, Rzym,
pisarz włoski.
inform. zbiór danych zapisanych w pamięci zewn. komputera, zwykle na taśmie magnet. lub na dysku, bądź przesyłanych przez sieć komputerową, stanowiący podstawową jednostkę udostępnianą przez system operacyjny;
Płoski Stanisław, pseud. Sławski, P. Stanisławski, ur. 4 I 1899, Briańsk (Rosja), zm. 7 III 1966, Otwock,
historyk, działacz polityczny;
pocisk odrzutowy, którego tor lotu jest przed startem zaprogramowany w pamięci pokładowego układu nawigacji wg topograficznych map terenu;
Podrimja Ali, ur. 28 VIII 1942, Djakovica,
poeta albański z Kosowa;
Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, PSK, dawniej Polski Komitet Korczakowski,
organizacja pozarządowa założona 1997, promująca i popularyzująca humanistyczne idee i dorobek twórczy J. Korczaka;
Popiel Karol, ur. 28 X 1887, Rzochów k. Mielca, zm. 6 VI 1977, Rzym,
polityk, publicysta;
filoz., naukozn. podstawowa kategoria epistemologiczna (filozofia poznania) oznaczająca zarówno proces p., obejmujący różnorakie czynności i akty poznawcze, prowadzące do zdobywania wiedzy o rzeczywistości, jak i rezultaty tego procesu wyrażane w postaci systemu zdań (sądów), twierdzeń jednostkowych i ogólnych, hipotez i teorii.
prokuratura
[łac.],
organ państw. powołany do strzeżenia praworządności, czuwania nad ściganiem przestępstw i oskarżania przed sądem.
Proust
[prust]
Marcel Wymowa, ur. 10 VII 1871, Paryż, zm. 18 XI 1922, tamże,
pisarz francuski, autor cyklu powieściowego W poszukiwaniu straconego czasu.
inform. nadanie wartości zmiennej w programie zapisanym w proceduralnym języku programowania;

Słownik języka polskiego PWN

pamięć
1. «zdolność umysłu do przyswajania, przechowywania i odtwarzania doznanych wrażeń, przeżyć, wiadomości»
2. «wspomnienie, upamiętnienie kogoś lub czegoś»
3. «urządzenie w komputerze służące do przechowywania i udostępniania danych»
4. daw. «przytomność, świadomość»

• pamięciowy • pamięciowo
pamięć muzyczna «zdolność zapamiętywania poszczególnych tonów, dźwięków, rytmu i tempa melodii»
pamięć słuchowa «pamięć odznaczająca się szybszym i łatwiejszym utrwalaniem się w niej tego, co się słyszy, niż tego, co się widzi»
pamięć wzrokowa «pamięć odznaczająca się szybszym i łatwiejszym utrwalaniem się w niej tego, co się widzi, niż tego, co się usłyszy»
alokacja pamięci inform. «przydział obszarów pamięci operacyjnej dla realizacji różnych zadań»
błogosławionej pamięci «określenie używane w odniesieniu do osób zmarłych wyznania żydowskiego»
gotowość pamięci «zdolność wywoływania przypomnień wtedy, gdy są potrzebne»
izba pamięci «pomieszczenie, w którym się przechowuje i udostępnia zwiedzającym pamiątki związane z jakimiś wydarzeniami historycznymi»
komórka pamięci «element pamięci komputera»
świętej pamięci «określenie używane w odniesieniu do osób zmarłych wyznania chrześcijańskiego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia