pallasyt

Encyklopedia PWN

typ meteorytów żelazno-kamiennych (syderolitów), których zasadnicza masa, złożona głównie z niklonośnego żelaza (zwłaszcza kamacytu i taenitu), jest przepełniona dużymi, okrągłymi wrostkami przezroczystych, zielonkawych lub żółtych ziarn oliwinu (chryzolitu).
kamacyt
[gr.],
miner. żelazo niklonośne (tzw. żelazo belkowe, zawierające do 7,5% Ni), stanowiące składnik meteorytów żelaznych (syderytów), zwanych heksaedrytami, i żelazno-kamiennych (syderolitów; pallasyty).
taenit
[gr.],
miner. żelazo rodzime niklonośne (tzw. żelazo wstęgowe) zawierające 15–60% niklu, stanowiące składnik meteorytów żelaznych (syderytów; oktaedryty) i żelazno-kamiennych (syderolitów; pallasyty).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia