paliwowy

Encyklopedia PWN

piec, w którym do ogrzewania wykorzystuje się ciepło uwalniane w procesie spalania paliw;
fiz. cienkościenna rurka, zw. koszulką, wypełniona pastylkami paliwa jądr.;
ogniwo galwaniczne stanowiące chemiczne źródło prądu elektrycznego, powstającego bezpośrednio podczas elektrochemicznego spalania (utleniania) paliwa (np. wodoru, węglowodorów, alkoholi, tlenku węgla), doprowadzanego w sposób ciągły do elektrody ujemnej, w tlenie (lub powietrzu) doprowadzanym też w sposób ciągły do elektrody dodatniej.
urządzenie, w którym zachodzi kontrolowana, samopodtrzymująca się łańcuchowa reakcja rozszczepienia jąder pierwiastków ciężkich (reakcja jądrowa).
Älijew Ilham Gäjdar-ogłu, ur. 24 XII 1961, Baku,
syn Gäjdara Äli Rza-Ogłu, polityk azerbejdżański;
ogniwo galwaniczne, ogniwo elektrochemiczne,
źródło energii elektrycznej, składające się zwykle z 2 różnych półogniw (elektroda) stykających się od strony elektrolitu bezpośrednio (jeśli elektrolit jest wspólny) albo pośrednio poprzez błonę półprzepuszczalną lub klucz elektrolityczny.
okręt podwodny, pot. łódź podwodna,
okręt wojenny przeznaczony do pływania i walki w całkowitym zanurzeniu;
port w Gdańsku między Kanałem Portowym i Martwą Wisłą a Zat. Gdańską, na południe od Westerplatte.
procesy technol., którym poddaje się ropę naftową w celu otrzymania różnych frakcji węglowodorowych (gazowych, ciekłych i stałych), będących — bezpośrednio lub po uszlachetnieniu — gotowymi produktami handlowymi;
zasilania układ, układ paliwowy,
zespół urządzeń, elementów i przewodów paliwowych umożliwiający doprowadzenie do silnika paliwa i ewentualnie wymieszanie paliwa z powietrzem;
antydetonator
[gr.-łac.],
środek przeciwstukowy,
substancja, która wprowadzona do benzyny silnikowej w niewielkich ilościach znacznie podwyższa jej liczbę oktanową (LO), nie wpływając praktycznie na zmianę innych właściwości fiz.-chem. paliwa;
miasto powiatowe, w województwie zachodniopomorskim, na Równinie Białogardzkiej, nad Parsętą przy ujściu Liśnicy.
Cavite
[kawịte],
m. w Filipinach, na wyspie Luzon, nad Zat. Manilską, na południe od Manili;
międzynarodowy koncern paliwowy;
cyrkon, Zr, zirconium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 40;
Davy
[dẹıwi]
Sir Humphry Bartholomew Wymowa, ur. 17 XII 1778, Penzance (hrab. Kornwalia), zm. 29 V 1829, Genewa,
angielski chemik i fizyk.
elektroceramika
[gr.],
ceramika elektrotechniczna,
materiały (i wyroby) stosowane w elektrotechnice, elektronice i elektrotermii ze względu na ich właściwości (duża rezystywność i wytrzymałość elektr., mała stratność elektr., ogniotrwałość itp.)

Słownik języka polskiego PWN

paliwo «substancja palna używana do napędzania silników i maszyn lub do palenia w piecach»
• paliwowy
dysza paliwowa (gaźnika) «otwór dozujący dopływ paliwa do rozpylacza w gaźniku silnika spalinowego»
pompa paliwowa «w silniku benzynowym tłokowym: pompa podająca paliwo ze zbiornika do gaźnika lub do zespołu wtryskiwaczy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia