paliwo

Encyklopedia PWN

substancja zawierająca materiał rozszczepialny (np. 235U, 239Pu, 241Pu), będący źródłem energii w reaktorze jądrowym.
pojęcie stosowane w energetyce przy sporządzaniu bilansów energ. lub ocenie zasobów energetycznych;
substancje wydzielające podczas spalania dużą ilość ciepła i gazów, stosowane do ogrzewania, uzyskiwania energii elektrycznej — paliwa energetyczne, oraz napędu silników spalinowych.
wtrysk paliwa, zasilanie wtryskowe,
w silniku spalinowym tłokowym zasilanie przez tłoczenie ciekłego paliwa (np. przez pompę wtryskową) do wtryskiwaczy, które rozpylają je w kanałach dolotowych doprowadzających powietrze do cylindrów silnika albo w przestrzeni komory spalania, w sposób ciągły lub w odmierzonych dawkach;
system wtrysku paliwa bezpośrednio do komory spalania cylindra silnika.
element układu zasilania spalinowego silnika tłokowego, służący do usuwania zanieczyszczeń stałych i kropelek wody z paliwa doprowadzanego do urządzenia dozującego (pompy wtryskowej, gaźnika).
pompa paliwa, pompa paliwowa,
w silniku spalinowym tłokowym pompa do zasilania paliwem gaźnika lub pompy wtryskowej;
inicjowanie procesu spalania w układzie zapłonowym silnika spalinowego;
maszyna, w której następuje zamiana energii chemicznej zawartej w dostarczonym do niej paliwie na pracę mechaniczną.
Diesel
[di:zl]
Rudolf Christian Carl Wymowa, ur. 13 III 1858, Paryż, zm. 29 lub 30 IX 1913,
niemiecki inżynier i przemysłowiec; konstruktor silników spalinowych.
silnik, w którym siła napędowa powstaje dzięki sile reakcji wytwarzanej przez wypływający z silnika czynnik roboczy (np. gorące spaliny, strumień jonów, plazmy);
proces fizykochemiczny, którego podstawą jest przebiegająca z dużą szybkością reakcja utleniania, polegająca na gwałtownym łączeniu się substancji spalanej (paliwa) z utleniaczem, której towarzyszy wydzielanie się dużej ilości energii i zazwyczaj płomień;
urządzenie w silniku spalinowym tłokowym o zapłonie iskrowym służące do dozowania i zapewnienia odpowiedniego rozdrobnienia (w strumieniu powietrza) paliwa ciekłego doprowadzanego do cylindrów silnika oraz do regulacji wydatku tak utworzonej mieszanki paliwowo-powietrznej.
pojazd drogowy silnikowy, dwuśladowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, przeznaczony do przewozu osób i/lub ładunku, ciągnięcia przyczep albo wykonywania określonych czynności (np. samochód diagnostyczny);
zakład przemysłowy lub zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej (nie przetworzonej);
energetyka
[gr.],
dział nauki i techniki zajmujący się badaniem, pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem, przesyłaniem oraz użytkowaniem różnych form i nośników energii;
Braun Werner von Wymowa, ur. 23 III 1912, Wyrzysk (niem. Wirsitz), zm. 16 VI 1977, Alexandria k. Waszyngtonu,
niemiecki inżynier mechanik, pionier techniki rakietowej i kosmicznej.
urządzenie, w którym woda w wyniku ogrzewania zmienia stan skupienia i staje się parą nasyconą lub przegrzaną o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego; para jest użytkowana na zewnątrz kotła;
rafineria ropy naftowej, pot. rafineria nafty,
zakład przem., w którym ropę naftową przerabia się na handl. produkty naftowe i podstawowe surowce do syntez chem.;
Rutan
[rụtən]
Elbert (Burt) Leander, ur. 17 VI 1943, Dinuba (stan Kalifornia),
amerykański konstruktor samolotów niekonwencjonalnych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia