paliwo jądrowe

Encyklopedia PWN

uran
[łac. < gr., od nazwy planety Uran],
U, uranium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 92;
wyższa szkoła techn., zał. 1919;
EFDA, ang. European Fusion Development Agreement,
porozumienie zawarte 1999 między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom) a krajami, które podpisały z nią tzw. kontrakt asocjacyjny, którego celem jest współdziałanie (nauk., techn. i organizacyjne) na rzecz rozwoju syntezy jądrowej i wykorzystania jej jako źródła energii.
techn. wszelkie substancje, zjawiska, procesy, obiekty lub urządzenia, które mogą być wykorzystane — bezpośrednio lub po zrealizowaniu odpowiednich przemian energetycznych — do zaspokajania potrzeb energetycznych człowieka.
fluor, F, fluorum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 9;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia