palcem

Encyklopedia PWN

obwodowy odcinek kończyny przedniej (lub górnej) i tylnej (lub dolnej) i kończyny tylnej kręgowców (z wyjątkiem ryb);
dawna polska miara długości, → cal.
różnice w sekwencji DNA osobników tego samego gatunku, pozwalające na ich rozróżnienie;
parzyste narządy ruchu kręgowców;
pizzicato
[piccikạto; wł., ‘szczypiąc’, ‘szarpiąc’] Wymowa,
muz. rodzaj artykulacji (muz.), polegający na wydobywaniu dźwięku na instrumentach smyczkowych (w muzyce XX w. czasem też na fortepianie) przez szarpnięcie struny palcem (palcami) prawej ręki, jak w instrumentach strunowych szarpanych, np. gitarze, w odróżnieniu od gry arco;
anat. obwodowy odcinek kończyny miednicznej (tylnej, dolnej) kręgowców;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia