płynami newtonowskimi

Encyklopedia PWN

płyn, w którym naprężenia styczne są proporcjonalne do prędkości odkształcenia.
wspólna nazwa 2 stanów skupienia materii — cieczy i gazów;
podstawowe równanie ruchu płynów lepkich newtonowskich; wg tego równania, zgodnie z II zasadą dynamiki (Newtona zasady dynamiki), przyspieszenie jednostkowej masy płynu jest równe sumie sił działających na tę masę, tzn. siły masowej (np. grawitacyjnej, siły bezwładności), siły ciśnieniowej (2. człon równania), siły tarcia wewn. pochodzącej od naprężeń ścinających przy deformacji płynu (człon 3. i 4. równania);
właściwość płynów (cieczy, gazów) polegająca na powstawaniu w nich naprężeń stycznych, zależnych od prędkości odkształcenia elementu płynu;
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii — pośredni między stanem gazowym i stałym.
dział mechaniki płynów zajmujący się badaniem ruchu cieczy i sił występujących podczas ruchu względnego cieczy i zanurzonego w niej ciała stałego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia