płetwonurek

Encyklopedia PWN

nurek zaopatrzony w zakładane na stopy gumowe płetwy, ułatwiające poruszanie się pod wodą, oraz w aparat tlenowy lub powietrzny (akwalung), umożliwiający przebywanie pod wodą.
akwalung
[ang. aqualung < łac. aqua ‘woda’, ang. lung ‘płuco’],
właśc. niezależny aparat tlenowy,
aparat umożliwiający płetwonurkowi swobodne przebywanie pod wodą.
Mulegé
[mulehẹ],
miejscowość w północno-zachodnim Meksyku (stan Kalifornia Dolna Południowa), na wybrzeżu Zat. Kalifornijskiej;
osoba przebywająca w toni wodnej, z zasady nie zabezpieczona przed działaniem ciśnienia hydrostatycznego;
płetwonurkowy sport, nurkowanie swobodne,
pływanie pod powierzchnią wody (niekiedy po powierzchni), z użyciem specjalnego sprzętu (m.in. maski, rurki, płetwy, aparaty tlenowe);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia