płat pośredni

Encyklopedia PWN

gruczoł dokrewny, położony u podstawy mózgu, w sąsiedztwie podwzgórza;
dział techniki poligraficznej zajmujący się procesami wykończeniowymi odbitek drukowych, mającymi na celu wytworzenie produktu w postaci książki, broszury, gazety i innych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia