płaszczyzna symetrii figury

Encyklopedia PWN

mat. płaszczyzna, która dzieli daną figurę na 2 przystające części — względem której ta figura jest symetryczna (płaszczyzna symetrii figury);
płaszczyzna symetrii, płaszczyzna zwierciadlana,
krystal. makroskopowy element symetrii figury geom.;
figury o takiej samej symetrii, kształcie i wielkości, których jednak nie można przekształcić wzajemnie w siebie za pomocą translacji lub obrotu wokół osi symetrii;
krystal. złożony (strukturalny) element symetrii figury geom.;
krystal. punkty, proste lub płaszczyzny, względem których są przeprowadzane przekształcenia symetryczne figur geom. (pozostają nieruchome podczas przekształcenia);
symetria
[gr., ‘współmierność’],
mat.:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia