płaskiego

Encyklopedia PWN

rzem. artyst. → haft.
morenowe jez. na Pojezierzu Iławskim, w woj. warmińsko-mazurskim, w dorzeczu Drwęcy, na wys. 99,5 m;
defekty struktury krystalicznej występujące na określonej płaszczyźnie wewnątrz kryształu;
technika drukowania z formy drukowej, w której elementy drukujące i niedrukujące są położone w tej samej płaszczyźnie;
med. brodawkowate twory o szerokiej podstawie, odmiana wykwitów grudkowych;
mat. krzywa, której wszystkie punkty należą do jednej płaszczyzny.
wielokąt, wielobok,
mat. płaska figura geometryczna będąca jedną (ograniczoną) z 2 części płaszczyzny, na które dzieli tę płaszczyznę łamana zwyczajna zamknięta (wraz z tą łamaną).
trygonometria
[gr. trígōnon ‘trójkąt’, metréō ‘mierzę’],
mat. pierwotnie — gałąź matematyki poświęcona badaniu związków między bokami i kątami trójkąta (stąd nazwa), później — teoria określonych z tej okazji funkcji (funkcje trygonometryczne), obecnie — dział matematyki szkolnej;
drukujące maszyny, maszyny drukarskie, maszyny poligraficzne,
maszyny do drukowania odbitek na podłożu drukowym (papierze, tkaninie, folii metalowej lub z tworzywa sztucznego i in.).
ciało stałe bezpostaciowe, o różnorodnych właściwościach i zastosowaniach, zależnych od składu chem. i sposobu wytwarzania.
proces wielokrotnej reprodukcji obrazu (znaków pisma, rysunków i in.) na podłożu drukowym: papierze, kartonie, tekturze, foliach metalowych i z tworzyw sztucznych (drukowa folia), szkle, porcelanie i in.
jednostka kąta płaskiego do stosowania w geodezji;
mat. twierdzenia podające proste sposoby obliczania pól powierzchni i objętości brył obrotowych:
mat. jedno z podstawowych pojęć geometrycznych;
krzywa, linia,
mat. pojęcie, którego precyzyjne, jednoznaczne określenie jest bardzo trudne (określa się je różnie w różnych dziedzinach matematyki).
mat. wspólne określenie wielu charakterystyk (liczbowych, wektorowych, tensorowych itp.) opisujących własności obiektów rozważanych w geometrii różniczkowej;
radian
[łac.],
rad,
jednostka kąta płaskiego w układzie SI;
szkło float
[sz. flout],
szkło płaskie formowane z ciekłej masy szklanej płynącej swobodnie (ang. float) po powierzchni stopionej cyny;
med. grudki o nierównej powierzchni zlokalizowane na skórze i/lub błonach śluzowych wywołane przez różne typy wirusa brodawczaka ludzkiego HPV (human papilloma virus);
jedno- lub wielokolorowe miejscowe zabarwianie płaskich wyrobów włókienniczych, np. tkanin, dzianin, niekiedy przędz lub luźnych włókien, w sposób pozwalający na wytworzenie określonego wzoru;

Materiały dodatkowe

Gwadelupa. Dwa w jednym, czyli podróże po Gwadelupie
Madagaskar — wyspa skarbów
Malta — serce Morza Śródziemnego
Marie-Galante — smak historii

Słownik języka polskiego PWN

płaski
1. «niemający wyniosłości i wgłębień, stanowiący płaszczyznę»
2. «trywialny, pospolity; też: powierzchowny»

• płasko • płaskość
bieg płaski
1. «bieg bez przeszkód, rozgrywany na bieżni»
2. «w narciarstwie: bieg po równym terenie»
druk płaski «technika drukowania z formy, w której elementy drukujące i niedrukujące położone są na tej samej płaszczyźnie»
figura płaska «figura geometryczna, której wszystkie punkty leżą na jednej płaszczyźnie»
piłka płaska «taki rzut lub odbicie piłki, po których piłka leci nieomal poziomo»
płaski obcas «obcas bardzo niski i szeroki»
relief płaski «relief o niewielkiej wypukłości elementów w stosunku do tła»
samogłoska płaska «samogłoska wymawiana ze spłaszczeniem warg»
siad płaski «siad z wyciągniętymi poziomo nogami»
szkło płaskie «szkło w postaci płyt o powierzchniach gładkich lub wzorzystych»
węzeł płaski «węzeł, który po zaciśnięciu jest płaski, a końce lin, sznurków itp. wychodzą z przeciwnych stron»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia