pęknięciem kruchym

Encyklopedia PWN

proces utraty spójności materiału w wyniku działania obciążeń zewn. lub naprężeń własnych;
Dawidenkowa–Friedmana wykres, wykres wytężeniowy,
wykres przedstawiający zależność między obciążeniem a przejściem materiału w stan plast. lub pęknięciem w sposób kruchy.
największa wartość naprężenia, które nie powoduje powstania w materiale odkształceń trwałych (plast.) lub, w przypadku materiałów kruchych, pęknięcia;
Pełczyński Tadeusz, ur. 29 III 1906, Cyców (pow. chełmski), zm. 28 IV 1983, Warszawa,
metaloznawca;
sprężystość, elastyczność,
właściwość ciała polegająca na jego powracaniu do pierwotnego kształtu i rozmiarów po zdjęciu obciążenia wywołującego odkształcenie (po odciążeniu);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia