pękająca

Encyklopedia PWN

łoskotnica pękająca, piasecznica, Hura crepitans,
gatunek rośliny drzewiastej z rodziny wilczomleczowatych (Euphorbiaceae), rosnący w nadrzecznych lasach równikowych Ameryki Centralnej i Ameryki Południowej;
proces utraty spójności materiału w wyniku działania obciążeń zewn. lub naprężeń własnych;
bawełna, bawełnica, Gossypium,
rodzaj roślin z rodziny ślazowatych;
fraktografia
[łac. fractus ‘złamany’, ‘cząstkowy’, gr. gráphō ‘piszę’],
dziedzina nauki zajmująca się opisem oraz pomiarami powierzchni rozdziału (utraty spójności), zw. powierzchnią przełomu, która powstała po procesie pękania ciała stałego;
Czerwiński Wacław, ur. 16 XI 1900, Czortków (Ukraina), zm. 17 VI 1988, Toronto,
polski konstruktor szybowców i samolotów.
Kocańda Stanisław Aleksander, ur. 26 X 1922, Kolbuszowa, zm. 7 III 2006, Warszawa,
specjalista w dziedzinie wytrzymałości zmęczeniowej i mechaniki pękania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia