półproduktem

Encyklopedia PWN

papier
[gr.],
materiał w postaci wstęgi lub arkuszy, wytwarzany z masy papierniczej, służący do druku, pisania, pakowania, celów przemysłowo-technicznych, higienicznych i in.;
gałąź przemysłu przetwórczego, w której zasadnicze procesy produkcyjne są procesami chemicznymi; stanowi rozwinięcie techniczno-użytkowego nurtu chemii, uprawianego od pradziejów w ramach rozmaitych rzemiosł.
sól celulozy i litowców, gł. sodu, o wzorze: [C6H7O2(OH)ONa]n;
antrachinon, 9,10-dioksoantracen, C14H8O2,
związek organiczny z grupy chinonów, pochodna antracenu: ;
aseptyczne pakowanie żywności, aseptyczne utrwalanie żywności,
modyfikacja klas. metody N.F. Apperta (apertyzacja) polegająca na pakowaniu wyjałowionej i ochłodzonej żywności do sterylnych opakowań, w warunkach aseptycznych;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia