półpasiec

Encyklopedia PWN

med. choroba zakaźna wywoływana przez Varicella-zoster virus, który wywołuje również ospę wietrzną;
herpeswirusy, Herpesviridae,
rodzina sferycznych wirusów o genomie zbudowanym z liniowego dwuniciowego DNA;
farm. lek przeciwwirusowy;
AIDS Wymowa, zespół nabytego upośledzenia odporności, ang. Acquired Immune Deficiency Syndrome,
zespół chorobowy będący wynikiem zakażenia wirusem HIV.
Elion
[ẹliən]
Gertrude Belle, ur. 23 I 1918, Nowy Jork, zm. 21 II 1999, tamże,
amerykański lekarz farmakolog;
jeżówka, zw. rotacznicą, Echinacea (Rudbeckia),
rodzaj roślin z rodziny astrowatych (złożonych), dawniej włączany do rodzaju rudbeckia, ok. 9 gat. bylin z Ameryki Północnej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia