półoficjalne

Encyklopedia PWN

instytucje, które gromadzą bieżące informacje dotyczące polityki, gospodarki i in. dziedzin życia w kraju i na świecie, opracowują je i udostępniają środkom masowego przekazu, wydają biuletyny dla środków przekazu, serwisy dla odbiorców zagranicznych.
„Washington Post”
[uọszıŋtən poust],
dziennik amer., wyd. w Waszyngtonie;
agencje prasowe poza Europą,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia