północno arabski

Encyklopedia PWN

ogólna nazwa spokrewnionych języków, dialektów i gwar nowoindoaryjskich używanych na obszarze Pendżabu i terytoriach przyległych;
Adnan, ’Adnān,
legendarny przodek plemion północnoarabskich, zw. także kajsyckimi;
grupa semickich plemion koczowniczych, niepokojących przez kilka stuleci, począwszy od przeł. XIV i XIII w. p.n.e., tereny północno-zachodniej Mezopotamii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia