otworowe

Encyklopedia PWN

solnictwo, halurgia,
dział górnictwa obejmujący zagadnienia związane z występowaniem, eksploatacją i przeróbką soli, gł. kamiennej.
okręg przemysłowy w województwie świętokrzyskim i województwie podkarpackim (głównie w powiecie tarnobrzeskim i powiecie staszowskim), w Kotlinie Sandomierskiej.
klasyfikator
[łac.],
urządzenie do rozdzielania materiału jednorodnego złożonego z ziaren tej samej substancji (np. węgla, minerału), lecz o różnych rozmiarach, na frakcje ziaren o tej samej, określonej wielkości;
zakład górniczy stanowiący wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących do wydobywania kopaliny ze złoża.
techn. przegroda z otworami określonego kształtu i wielkości, stanowiąca podstawową część roboczą urządzeń do przesiewania i przecedzania;
część złącza spawanego powstała w czasie spawania ze spoiwa i metalu rodzimego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia