otwarcia

Encyklopedia PWN

fot. mechanizm opóźniający otwarcie się migawki aparatu fot.;
Teatr Wielki w Warszawie,
reprezentacyjna scena muz. (operowo-baletowa) w Warszawie,
Vermeer
[wərṃ:r]
Jan (Joannes, Johannes) van Delft Wymowa, ur. przed 31 X 1632 (data chrztu), Delft, zm. przed 16 XII 1675 (data pogrzebu), tamże,
malarz holenderski, autor Dziewczyny z perłą.
Ahmadinedżad Mahmud, Maḥmūd Aḥmadīneǧād, ur. 28 X 1956, Garmsar k. Teheranu,
polityk irański;
ekon. pisemne zobowiązanie banku odbiorcy wobec dostawcy do zapłaty określonej kwoty za dokumenty złożone w ramach akredytywy, ściśle zgodne z jej warunkami, w czasie, trybie i na zasadach w niej określonych; forma rozliczeń bezgotówkowych stosowana w handlu zagranicznym.
Ali Muhammad Wymowa, pierwotnie Cassius Marcellus Clay (Jr), ur. 17 I 1942, Louisville (stan Kentucky), zm. 3 VI 2016, Phoenix (stan Arizona),
bokser amerykański;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia