otrzewnowa

Encyklopedia PWN

dializa, w której wykorzystuje się selektywną przepuszczalność otrzewnej (błona otrzewnej stanowi przegrodę dializacyjną oddzielającą krew od płynu dializacyjnego);
dializa
[gr. diálysis ‘rozdzielenie’],
med. metoda oczyszczania krwi z substancji odpadowych przemiany materii i regulacji składu elektrolitowego krwi stosowana u chorych z uszkodzeniem nerek w stopniu stanowiącym poważne zagrożenie dla funkcjonowania organizmu (z utratą życia włącznie).
med. metoda leczenia polegająca na oczyszczaniu krwi z substancji toksycznych dla organizmu za pomocą dyfuzji przez błonę półprzepuszczalną (dializa, med. : otrzewnowa i hemodializa), prowadzona w dializatorze;
celoma
[gr. koílōma ‘jama’],
wtórna jama ciała,
zool. przestrzeń w mezodermie zarodka kręgowców i wielu bezkręgowców;
zool. rodzaj tkanki zwierzęcej;
anat. twór podwieszający jądro w mosznie;
przeciwzakrzepowe leki, leki przeciwkrzepliwe, antykoagulanty, anticoagulantia,
grupa leków stosowanych w zapobieganiu powstawania i w leczeniu zakrzepów żylnych, tętniczych i wewnątrzsercowych,
zabieg terapeutyczny polegający na bezpośrednim dopłodowym podaniu krwi — masy czerwonokrwinkowej w niedokrwistości płodu, najczęściej w konflikcie serologicznym lub płytek krwi w małopłytkowości immunologicznej

Słownik języka polskiego PWN

otrzewna «błona surowicza okrywająca większość narządów jamy brzusznej i miednicznej oraz wyściełająca ściany tych jam»
• otrzewnowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia