oszczędnym

Encyklopedia PWN

Saint-Exupéry
[sęt egzüperị]
Antoine de Wymowa, ur. 29 VI 1900, Lyon, zm. 31 VII 1944,
francuski pisarz i lotnik.
telewizja
[gr. tḗle ‘daleko’, łac. visio ‘widzenie’],
dział telekomunikacji zajmujący się przetwarzaniem obrazów scen ruchomych (z natury lub uprzednio zarejestrowanych na taśmie magnet.) na sygnały elektr., tzw. sygnały wizyjne, ich przesyłaniem łączami telekomunik. oraz odtwarzaniem w miejscu odbioru;
zbiór danych obejmujący sposoby wytwarzania i przesyłania sygnałów telewizyjnych, a także parametry tych sygnałów;
Agirre José María, pseud. Xabier Lizardi, ur. 18 IV 1896, Zarauz (prow. Guipúzcoa), zm. 12 III 1933, Tolosa (tamże),
baskijski poeta i dziennikarz;
Baconsky
[bakọnski]
Anatol, ur. 16 VI 1925, Cofe-Hotin (ob. Chocim, Ukraina), zm. 4 III 1977, Bukareszt,
pisarz rumuński;
Beckett
[bẹkıt]
Samuel, ur. 13 IV 1906, Dublin, zm. 22 XII 1989, Paryż,
pisarz irlandzki, autor Czekając na Godota.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia