ostry

Encyklopedia PWN

Ostry Szczyt, Ostrý štít,
szczyt w gł. grani Tatr Wysokich, na Słowacji;
mat. kąt α mniejszy od kąta prostego (0° < α < 90°).
kryptonim operacji połączonych oddziałów AK okręgów wileńskiego i nowogródzkiego, przeprowadzonej 7–13 VII 1944 w ramach planu „Burza” w celu wyzwolenia własnymi siłami Wilna przed nadejściem jednostek Armii Czerwonej;
Ostra Brama w Wilnie,
brama miejska w południowej dzielnicy Wilna zwanej Ostrym Końcem;
archeol. krąg kultur wczesnych faz paleolitu górnego
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia