ospa wietrzna

Encyklopedia PWN

ostra, bardzo zaraźliwa choroba zakaźna wieku dziecięcego, wywoływana przez wirus o.w. (Varicella-zoster virus) z rodziny herpeswirusów;
herpeswirusy, Herpesviridae,
rodzina sferycznych wirusów o genomie zbudowanym z liniowego dwuniciowego DNA;
bardzo liczna grupa chorób ludzi, zwierząt i roślin będąca następstwem zakażenia wirusowego;
zakaźne choroby, choroby infekcyjne,
choroby ludzi, zwierząt i roślin wywoływane przez bakterie, wirusy, grzyby i biologicznie czynne substancje przez nie wytwarzane;
farm. lek przeciwwirusowy;
choroby występujące w okresie noworodkowym, niemowlęcym, w wieku przedszkolnym i szkolnym, aż do pełnej dojrzałości;
Elion
[ẹliən]
Gertrude Belle, ur. 23 I 1918, Nowy Jork, zm. 21 II 1999, tamże,
amerykański lekarz farmakolog;
Huayna Cápac
[uạjna kạpak; keczua],
Wayna Qhapaq [‘młody król’], ur. ok. 1465, zm. 1528(?), Quito,
władca Inków od 1493(?), ojciec Atahualpy i Huáscara;
mózg, mózgowie, encephalon,
u kręgowców największe skupisko komórek nerwowych (neuron) stanowiące zespół najwyższych ośrodków czuciowych, kojarzeniowych i ruchowych, tworzące z rdzeniem kręgowym ośrodkowy układ nerwowy; m. jest położony w mózgoczaszce.
med. wykwit skórny lub śluzówkowy wzniesiony ponad powierzchnię skóry, wypełniony płynem (osoczem, limfą, ropą);
med. choroba zakaźna wywoływana przez Varicella-zoster virus, który wywołuje również ospę wietrzną;
teratologia
[gr.],
med. dziedzina dysmorfologii zajmująca się wadami wrodzonymi wywołanymi przez czynniki środowiskowe (dawniej zakres t. obejmował wszystkie wady);
fizjol. proces regeneracyjny polegający na odpadaniu wierzchnich warstw nabłonka i zastępowaniu ich przez nowe komórki;

Słownik języka polskiego PWN

ospa wietrzna «wirusowa choroba zakaźna wieku dziecięcego o łagodnym przebiegu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia