osobowe

Encyklopedia PWN

Zdybicka Zofia, imię zakonne Maria Józefa, ur. 5 VIII 1928, Kraśnik,
filozof, urszulanka ze zgromadzenia Serca Jezusa Konającego
Zeppelin
[c̣pəli:n]
Ferdinand von Wymowa, ur. 8 VIII 1838, Konstancja, zm. 8 III 1917, Berlin,
niemiecki generał, twórca i pionier sterowców sztywnych.
ZIŁ, ZIL,
marka rosyjskich samochodów użytkowych, autobusów i luksusowych reprezentacyjnych samochodów osobowych produkowanych w Moskwie;
organizacja młodzieżowa, utworzona VII 1948 w wyniku połączenia Organizacji Młodzieży Tow. Uniw. Robotniczego, Związku Młodzieży Demokr., Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Pol. „Wici”, Związku Walki Młodych;
związek zgody, kongruencja,
językozn. stosunek syntaktyczny między 2 składnikami zdania, z których jeden narzuca drugiemu formę kategorialną, zgodnie z jego własną formą;
Zwickau
[cwı̣kau] Wymowa,
m. we wschodniej części Niemiec, w kraju związkowym Saksonia, na przedgórzu Rudaw.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia