osobowe

Encyklopedia PWN

seria pierwszych 6 sowieckich 1-osobowych załogowych statków kosmicznych, wynoszonych 1961–63 na orbitę okołoziemską za pomocą rakiety nośnej Wostok, przeznaczonych do badań zachowania się organizmu ludzkiego w warunkach lotu kosmicznego, sprawdzenia działania urządzeń statku i systemów łączności z Ziemią oraz realizacji lotów zespołowych;
techn. w kolejnictwie — zespół podwozia pojazdu szynowego zapewniający rozkład masy wagonu i ładunku na wiele osi;
przeprowadzone na skutek ustaleń pomiędzy opozycją związaną z Solidarnością i stroną partyjno-rządową podczas obrad Okrągłego Stołu
w szerokim znaczeniu — wszelkie zjawiska związane z oddziaływaniem środowiska społecznego i przyrodniczego na człowieka, kształtujące jego tożsamość, osobowość, postawy; w znaczeniu węższym — oddziaływania organizowane celowo, mające prowadzić do pożądanych zmian w funkcjonowaniu jednostek i grup.
inform. zadanie polegające na znalezieniu w zbiorze elementów (zwykle w tablicy, pliku lub bazie danych) elementu o zadanej wartości klucza (inform.), np. rekordu w bazie danych osobowych, opisującego osobę o podanym nazwisku, imieniu, dacie i miejscu urodzenia.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia