osobliwymi

Encyklopedia PWN

Grünewald Matthias, właśc. Mathis Gothart-Nithart Wymowa, ur. ok. 1475, Würzburg(?), zm. 30 lub 31 VIII 1528, Halle,
malarz niem.; najwybitniejszy malarz schyłku gotyku w Niemczech.
grzechotniki, Crotalinae,
podrodzina jadowitych węży z rodziny żmijowatych;
gwiazdy osobliwe chemicznie mające regularne pole magnetyczne (o indukcji rzędu 0,1 tesli i większej).
homologia
[gr., ‘zgodność’],
kolineacja perspektywiczna,
mat. pojęcie z zakresu geometrii rzutowej: wzajemnie jednoznaczne przekształcenie płaszczyzny rzutowej w siebie, które: 1) zachowuje współliniowość punktów, 2) nie zmienia położenia punktów na ustalonej prostej k, zw. osią h., 3) nie zmienia położenia danego punktu S, zw. środkiem homologii.
idiomatyzm
[gr. idíōma, ˜atos ‘osobliwość’, ‘osobliwe wyrażenie’],
idiom,
językozn. dwu- lub kilkuwyrazowy zwrot językowy, którego znaczenia nie da się wyprowadzić ze znaczeń i reguł łączenia składających się nań wyrazów,
Knaster Bronisław, ur. 22 V 1893, Warszawa, zm. 3 XI 1980, Wrocław,
matematyk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia