osnowowe kolumienkowe

Encyklopedia PWN

wyrób włókienniczy powstający w procesie dziania z jednej lub wielu nitek tworzących połączone ze sobą oczka (pętle z nitek);
sposób łączenia w dzianinie oczek o różnej budowie wg określonego porządku;
maszyny do wytwarzania dzianin, wyposażone w igły dziewiarskie, które formują z jednej lub więcej nitek oczka;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia