oskrzelikami

Encyklopedia PWN

odgałęzienia oskrzeli o średnicy mniejszej niż 0,85 mm;
odgałęzienia tchawicy, element dróg oddechowych większości kręgowców płucodysznych;
bronchopneumonia
[gr. brónchos ‘oskrzela’, pneúmōn ‘płuco’],
odoskrzelowe zapalenie płuc,
med. choroba płuc wywołana przez drobnoustroje;
narządy kręgowców służące do oddychania powietrzem atmosferycznym;
cienkościenne uwypuklenia, stanowiące zakończenie oskrzelików oddechowych w płucach ssaków;
stan płuc charakteryzujący się powiększeniem ponad normę przestrzeni powietrznych położonych na obwodzie oskrzelików końcowych z destrukcją ścian pęcherzyków;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia