osią

Encyklopedia PWN

klasy krystalograficzne, krystalograficzne klasy symetrii, krystalograficzne grupy punktowe,
różne możliwe w kryształach zespoły (kombinacje) makroskopowych elementów symetrii (kryształu symetria) przecinających się w jednym punkcie.
podstawowy element układu biegowego pojazdu trakcyjnego;
prawa określające prawidłowości zewn. i wewn. budowy ciał krystalicznych.
żegl.:
operacje przeprowadzone w czasie II wojny światowej (1940–43) w Libii przez wojska bryt. i wojska niem.-wł., zakończone wyparciem tych ostatnich do Tunezji;
nutacja
[łac.],
fiz. jeden z ruchów składowych bryły sztywnej, poruszającej się wokół nieruchomego punktu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia