osią

Encyklopedia PWN

powiększenie, powiększenie optyczne,
fiz. jedna z wielkości charakteryzujących układ optyczny.
fiz. punkty przecięcia się z osią układu opt. pary płaszczyzn do niej prostopadłych (tzw. płaszczyzn gł.) takich, że jeśli w jednej z nich leży przedmiot, to w drugiej powstaje obraz prosty o tej samej wielkości.
fiz. punkty przecięcia się z osią układu opt. promieni, które przy przejściu przez układ doznają tylko przesunięć równoległych.
kąt zawarty między kierunkiem ku biegunowi północnemu a kierunkiem, z którego docierają do anteny radionamiernika fale radiowe wysyłane przez namierzaną radiostację nadawczą;
układ krystalograf., w którym a = b = c oraz α = β = γ = 90°;
zjawisko różnorodnie definiowane i opisywane z wielu perspektyw, najczęściej jako relacja człowieka do sacrum.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia