osią

Encyklopedia PWN

religiozn. oś kosm.; w religiach symbol. wyobrażenie kosmosu w kształcie pionowej osi, → axis mundi.
prosta, wokół której Ziemia dokonuje obrotu w ciągu doby gwiazdowej;
krystal. złożony (strukturalny) element symetrii figury geom.;
mat. prosta z obranymi na niej punktami O i A, którym przypisuje się liczby 0 i 1 (odcinek OA jest odcinkiem jednostkowym), a każdemu innemu punktowi P osi liczbowej — odpowiednią liczbę rzeczywistą p, będącą długością odcinka OP, przy czym jeżeli punkt P znajduje się po tej samej stronie punktu O co i punkt A, to odpowiadająca mu liczba p jest dodatnia, jeśli po przeciwnej — to ujemna;
prosta łącząca środki krzywizn powierzchni łamiących układu optycznego (powierzchni soczewek, zwierciadeł);
optycznie izotropowy kierunek w krysztale dwójłomnym (dwójłomność), w którym promień zwyczajny i nadzwyczajny mają jednakową prędkość;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia