osią

Encyklopedia PWN

pole magnetyczne Ziemi, pole geomagnetyczne,
pole magnetyczne wokół i przy powierzchni Ziemi;
linia na powierzchni elipsoidy odniesienia łącząca bieguny, powstała w wyniku przecięcia elipsoidy płaszczyzną przechodzącą przez jej oś obrotu.
południk geograficzny, południk ziemski,
łuk koła wielkiego na kuli reprezentującej powierzchnię Ziemi, będący przecięciem powierzchni kuli płaszczyzną przechodzącą przez jej oś obrotu;
systemy konstrukcyjno-kompozycyjne, których elementy, o określonym kształcie i sposobie dekoracji, są powiązane określonymi proporcjami obliczanymi wg jednostek zwanych modułami;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia