osełka

Encyklopedia PWN

sposób obróbki ściernej (obróbka skrawaniem), w którym narzędziem jest ściernica, osełka lub taśma ścierna;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia