organicznego

Encyklopedia PWN

statut autonomiczny nadany księstwom: Mołd. i Wołoskiemu (wówczas w składzie imperium osmańskiego) przez Rosję, która po wojnie z Turcją 1828–29 objęła je swym protektoratem.
ustawa zasadnicza wyd. przez cara Mikołaja I Romanowa po stłumieniu powstania listopadowego 1830–31, opublikowana 26 II 1832, zastąpiła konstytucję Królestwa Polskiego 1815;
termoplastyczne, przezroczyste tworzywo sztuczne otrzymywane z poli(metakrylanu metylu);
naturalna, ciekła mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (związki aromatyczne).
biogeneza
[gr. bíos ‘życie’, génesis ‘pochodzenie’, ‘stawanie się’],
biol. pochodzenie życia na Ziemi, jedno z najtrudniejszych i do dzisiaj nie w pełni rozwikłanych zagadnień biologii.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia