organicznego

Encyklopedia PWN

ustawa konstytucyjna, uchwalona 15 VII 1920 przez Sejm Ustawodawczy, nadająca Śląskowi autonomię z własnym organem ustawodawczym (Sejm Śląski);
uchwały duchowieństwa francuskiego powzięte 1682 pod naciskiem Ludwika XIV;
jezioro powstałe wśród torfowisk.
związki chemiczne o charakterze nienasyconym lub aromatycznym, odznaczające się specyficznym układem wiązań chemicznych, tzw. układem sprzężonych wiązań podwójnych, ułatwiającym transport nośników ładunku w tych związkach.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia