optyka fizyczna

Encyklopedia PWN

fotometria
[gr.],
dział optyki fiz. zajmujący się ilościowym ujmowaniem promieniowania świetlnego (podczerwonego, widzialnego i nadfioletowego) i opisem źródeł tego promieniowania za pomocą wielkości fotometrycznych;
Herschel
[hə̣:rszəl]
Sir Frederick William, ur. 15 XI 1738, Hanower, zm. 25 VIII 1822, Slough (hrab. Buckinghamshire),
astronom brytyjski, pochodzenia niemieckiego, z wykształcenia muzyk.
krystalografia
[gr. krýstallos ‘kryształ’, gráphō ‘piszę’],
nauka o wewn. i zewn. budowie oraz o powstawaniu i właściwościach fiz. i fizykochemicznych ciał krystalicznych;
laser
[ang. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ‘wzmacnianie światła przez wymuszoną emisję promieniowania’],
urządzenie wzmacniające lub generujące spójne promieniowanie elektromagnetyczne (fotony) w zakresie widmowym między daleką podczerwienią a nadfioletem;
Natanson Władysław, ur. 18 VI 1864, Warszawa, zm. 26 II 1937, Kraków,
ojciec Wojciecha, fizyk;
Pieńkowski Stefan, ur. 28 VII 1883, Młynów, zm. 20 XI 1953, Warszawa,
fizyk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia