optycznym

Encyklopedia PWN

fiz. rozkład natężenia promieniowania widzialnego uzyskany w wyniku jego rozszczepienia na jednobarwne składowe (którym odpowiadają określone długości fal) za pomocą przyrządów spektralnych, np. monochromatora czy spektrografu optycznego; również skład widmowy tego promieniowania.
nośnik informacji stosowany w systemach CD, DVD i systemach pochodnych;
przyrząd do pomiaru długości fali w widmie optycznym;
urządzenie służące do kształtowania widma światła; działanie filtrów polega na selektywnej transmisji lub selektywnym odbijaniu promieniowania;
urządzenie wykorzystujące zjawisko interferencji fal świetlnych (interferencja fal);
przyrząd służący do zapisu widma optycznego;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia