opisowy

Encyklopedia PWN

apabhramśa
[‘odpadły’, ‘zepsuty’],
zbiorcze miano grupy dialektów potocznych, używanych w ostatnich wiekach I tysiąclecia n.e. na północy subkontynentu ind i prezentujących ostatni etap w rozwoju języków średnioindoaryjskich (VI–przeł. IX i X w.);
opisowe, graficzne (mapy, rysunki) i fot. przedstawienie pierwotnego układu przestrzennego źródeł archeologicznych odkrywanych w czasie poszukiwań i archeol. badań wykopaliskowych;
Bessenyei
[bẹszeniei]
György, ur. 1747, Bercel (komitat Szabolcs), zm. 24 II 1811, Pusztakovácsi (komitat Hajdú-Bihar),
węgierski poeta, prozaik i dramatopisarz.
biologia
[gr. bíos ‘życie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o formach i przejawach życia badająca budowę i czynności organizmów żywych, ich rozwój osobniczy i rodowy, dziedziczność, zmienność i układ systematyczny, oraz zależności, jakie występują między nimi i ich środowiskiem;
bionomika
[gr.],
biol. dział z zakresu nauk zool., zajmujący się opisywaniem obyczajów zwierząt i ich wzajemnych stosunków, wchodzący w zakres etologii opisowej;
Blake
[bleık]
William Wymowa, ur. 28 XI 1757, Londyn, zm. 12 VIII 1827, tamże,
angielski wczesnoromantyczny poeta i mistyk, malarz, rysownik i rytownik.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia