opisowy

Encyklopedia PWN

teologia
[gr. theós ‘Bóg’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
uporządkowana wiedza religijna.
Adi Ibn Zajd, ‘Adī Ibn Zayd, data ur. nieznana, zm. ok. 587,
poeta staroarabski;
analiza danych, eksploracyjna analiza danych,
statyst. grupa metod geom. i opisowych, opartych na obserwacjach z próby, pozwalających na wybór a posteriori racjonalnej struktury danych (co w konsekwencji umożliwia wybór adekwatnego modelu dla danych).
niewyczerpujące badanie statystyczne zbliżone do metody reprezentacyjnej, a służące do obserwacji statystycznej (statystyczne badania);
Annales
[annạl] Wymowa,
szkoła Annales,
grupa historyków fr. skupiona wokół czasopisma „„Annales d’histoire économique et sociale”” (ob. „Annales: Économies–Sociétés–Civilisations”), zał. 1929 przez M. Blocha i L. Febvre’a.
Antoniewicz Karol, Bołoz, ur. 6 XI 1807, Lwów, zm. 14 XI 1852, Obra (Wielkopolska),
poeta, pisarz rel., jezuita, kaznodzieja;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia