opisowy

Encyklopedia PWN

Benni Tytus, ur. 26 XII 1877, Warszawa, zm. 1 XI 1935, tamże,
językoznawca;
Broch
[brok]
Olaf, ur. 4 VIII 1867, Horten, zm. 28 I 1961, Oslo,
norweski językoznawca, slawista; twórca słow. fonetyki opisowej;
elitaryzm
[fr. élire < łac. eligere ‘wybierać’],
w znaczeniu normatywnym (elitaryzm normatywny) pogląd głoszący potrzebę i słuszność wyodrębnienia w społeczeństwie elity;
etnografia
[gr. éthnos ‘lud’, ‘plemię’, ‘naród’, gráphō ‘piszę’],
termin używany jako synonim etnologii lub nazwa jej działu;
Husserl Edmund Wymowa, ur. 8 IV 1859, Prossnitz (ob. Prościejów, Czechy), zm. 26 IV 1938, Fryburg Bryzgowijski,
filozof niemiecki, twórca nowoczesnej fenomenologii, z wykształcenia matematyk.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia