opioidowymi

Encyklopedia PWN

substancje endogenne — endogenne peptydy opioidowe oraz związki syntetyczne o budowie peptydowej, działające jako agoniści receptorów opioidowych (receptory);
substancje endogenne należące do peptydów opioidowych.
lek opioidowy;
przeciwbólowe leki, analgetyki, analgetica,
grupa różnych środków, działających na różnym poziomie przewodzenia bodźców bólowych: od receptorów w tkankach, przez nerwy „przewodzące” ból i połączenia nerwowe znajdujące się w rdzeniu kręgowym, po ośrodek bólowy w części mózgu zw. wzgórzem i w korze mózgowej.
substancje endogenne należące do peptydów opioidowych;
fizjol. peptydy opioidowe występujące w ośrodkowym układzie nerwowym, tłumiące czucie bólu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia