opiaty

Encyklopedia PWN

leki działające na receptory opioidowe, stosowane gł. jako środki przeciwbólowe;
antagonista związków opiatowych (opiaty), syntetyczna pochodna oksymorfanu;
substancje endogenne — endogenne peptydy opioidowe oraz związki syntetyczne o budowie peptydowej, działające jako agoniści receptorów opioidowych (receptory);
med. zaburzenie zdrowia, stan psychologicznej albo psychicznej i fizycznej zależności od jakiegoś psychoaktywnego środka chemicznego, przejawiający się okresowym lub stałym przymusem przyjmowania tej substancji w celu uzyskania efektów jej działania lub uniknięcia przykrych objawów jej braku (abstynencyjne objawy);
lek opioidowy;
narkomania
[łac. < gr. nárkē ‘odurzenie’, manía ‘szaleństwo’],
med.:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia