operator

Encyklopedia PWN

operator
[łac., ‘zajmujący się czymś’, ‘wykonawca’],
mat. funkcja przyporządkowująca elementom jednego zbioru elementy drugiego zbioru;
operator
[łac., ‘zajmujący się czymś’, ‘wykonawca’],
log. wyrażenie (zawierające zmienne), które po dołączeniu go do funkcji zdaniowej tworzy nowe wyrażenie: zdanie (operator zdaniotwórczy, kwantyfikator), nazwę (operator nazwotwórczy) lub funktor (operator funktorotwórczy).
operator
[łac., ‘zajmujący się czymś’, ‘wykonawca’],
genet. odcinek DNA w operonie pełniący funkcję regulacyjną;
mat. operator liniowy ciągły T: HH, gdzie H jest przestrzenią Hilberta, który zachowuje iloczyn skalarny, tzn. spełnia warunek Tx · Ty = x · y dla wszystkich wektorów xyH.
pracownik ekipy filmowej odpowiedzialny za wykonanie zdjęć do filmu, zwany także autorem zdjęć lub reżyserem obrazu (ang. cinematographer, director of photography);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia