oligomerami

Encyklopedia PWN

oligomery
[gr.],
związki chemiczne zbudowane z kilku–kilkudziesięciu merów, o niezbyt dużej masie cząsteczkowej.
polimery
[gr. polymerēs ‘wieloczęściowy’],
związki złożone z makrocząsteczek organicznych lub (rzadziej) nieorganicznych;
polimeryzacja
[gr. polymerḗs ‘wieloczęściowy’],
proces przemiany monomerów jednego rodzaju lub mieszaniny monomerów w makrocząsteczkę.
MacDiarmid
[məkdə̣:rmıd]
Alan G., ur. 14 IV 1927, Masterton (Nowa Zelandia), zm. 7 II 2007, Drexel Hill (stan Filadelfia),
chemik amerykański;
paraformaldehyd
[gr.-łac.],
paraform, (CH2O)n,
mieszanina oligomerów formaldehydu;
lizozym
[gr.],
enzym należący do klasy hydrolaz, rozkłada wiązania glikozydowe między N-acetylo-D-glukozaminą a kwasem N-acetylomuraminowym w mureinie, polisacharydowo-peptydowym składniku otoczki bakterii Gram-dodatnich;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia