okresu klasycznego

Encyklopedia PWN

twórczość literacka w arabskim języku klasycznym, literackim oraz w dialektach, która powstawała na terenie Półwyspu Arabskiego, następnie rozwijała się na obszarach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, zajętych przez Arabów w wyniku podbojów.
Bloch
[blok]
Marc Wymowa, ur. 6 VII 1888, Lyon, zm. 16 VI 1944, k. Lyonu,
historyk francuski.
szkoła w ekonomii powstała w latach 30. XX w. na Uniwersytecie w Chicago;
Dvořák, Dworzak, Antonín Wymowa, ur. 8 IX 1841, zamek Nelahozeves k. Kralup nad Wełtawą, zm. 1 V 1904, Praga,
kompozytor czeski.
ekonomia
[gr. oíkos ‘dom’, nómos ‘prawo’],
nauka badająca społeczny proces gospodarowania.
zakład przemysłowy lub zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej (nie przetworzonej);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia