okresie rzymskim

Encyklopedia PWN

westalki, łac. vestales,
w staroż. Rzymie 6 kapłanek Westy, których gł. zadaniem było podtrzymywanie ogniska państw.;
masowe migracje ludności, obejmujące całą społeczność (lub dużą część) plemienia, ludu lub narodu.
w. w woj. wielkopol. (pow. gostyński, gmina Krobia);
archeol. zespół kultur i grup kulturowych między Pasłęką a dorzeczem Dźwiny w okresie wpływów rzymskich i wędrówek ludów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia